Промоции от Supersait.bg
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Търсене

Добив и търговия с дървесина Йълмаз АУ ЕООД
  Йълмаз АУ ЕООД е с основна дейност добив и търговия с дървесина - специализирана е в добива на дървесина от най-високо качество.     Йълмаз АУ ЕООД развива своята дейност в областта на горското стопанство и дърводобива. ..
Иглолистна и широколистна дървесина ЕТ Кемал Бозов
  ЕТ Кемал Бозов е с основна дейност първична преработка на иглолистна и широколистна дървесина. ЕТ Кемал Бозов се занимава със сеч, извоз, сортиране и рампиране на иглолистна и широколистна дървесина. В областта на преработката на строителна дървесина, дървопреработвателното дружество работи и по поръчка на кли..
Обработка на дървесина - ОСЛАР ООД
  ОСЛАР ООД се занимава с обработкка на дървесина, дървообработка и дърводобив. Фирмата предлага още изкупуване на гори и търговия с дървен материал. Като допълнителна дейност, компанията се занимава с ремонт на пътища, изкопни работи и извозване на строителни материали и отпадъци. ..