Промоции от Supersait.bg
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Търсене

Бизнес консултации, одит, счетоводство Балкан одит груп ЕООД
Балкан одит груп ЕООД се занимава с бизнес консултации, одит, счетоводство, данъчни консултации и експертизи. -одит и заверка на Годишни финансови отчети -компилиране на информация и издаване на доклади -преглед на счетоводна информация и издаване на доклади -изготвяне на бизнес планове за пред банки и други институции..
Заеми и кредитиране Ай Еф Джи Лизинг АД
Ай Еф Джи Лизинг АД е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка, както и администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, регистрирана в КЗЛД и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чр..
Консултантска агенция R&C Agency
BgBusinessCatalog представя: Консултантска агенция R&C Agency за финансови анализи, рипортинг, контролинг, бюджетиране и планиране. Нашата главна цел е да подпомагаме малки, средни и големи компании в обработването на техните финансови данни, изготвяне на бизнес анализи и стратегии за развитието на дейността на съответната фирма. &..
Консултантска организация Дегри Консултинг ЕООД
Business Catalog представя: Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления: правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите разработване и внедряване на системи за управле..
Консултантски и оценителски услуги Брайт Консулт ООД
Бизнес каталог представя фирма : Брайт Консулт ООД е частна оценителска и консултантска фирма, регистрирана през 1994 г. Основният предмет на дейност включва консултантски и оценителски услуги - консултантска дейност, експертна дейност, научно-изследователска дейност и развойна дейност, ръководство на проекти, е..