Промоции от Supersait.bg
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Търсене

 Технически надзор на съоръжения с повишена опасност София
"МИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД" е лицензиран орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) – лицензия №726/25.06.2013г. с регистрационен номер 881.  Фирмата е със седалище в гр. София, но има сключени договори с клиенти от цялата страна в различни отрасли: енергетика, хранително-вкусова, козметична и фармацевтич..
Строителен надзор инвеститорски контрол София
Фирмата е лицензирана от Министъра на РРБ за оценяване съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите. Стройгарант - 2005 ЕООД е със седалище в град София и основна дейност-упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите и инвеститорски контрол. Дейностти и услуги, които пред..